Välkommen

På grund av sjukdom gör jag uppehåll i mina behandlingar fr.o.m 1 april 2021.

Jag uppdaterar när jag kommer med behandlingar igen.

 

 

Jag utför behandlingar i Rosenmetoden samt Hawaiiansk Massage.

Jag har även lymfmassage.

 

Vad är Rosenmetoden?

Rosenmetoden är utvecklad ifrån sjukgymnastik av sjukgymnasten Marion Rosen, född 1914, hon bodde och var verksam i Berkley i Kalifornien. Marion gick bort 18 januari 2012.

Rosenmetoden är en behandlingsform som syftar till att lösa upp spänningar i kroppen. Genom mjuk, lätt beröring som gör kroppen medveten om spänningar, blir det möjligt att hitta den rätta människan som döljer sig bakom muskelspänningar, smärtor och andra obehag. Vi får då tillgång till den potential som legat bunden i spända muskler.

Vad är Hawaiiansk massage?

En urgammal hawaiiansk massage som hjälper mana, livskraften, att flöda igenom kroppen.

En massage där jag använder mycket olja och masserar längs zonterapipunkter och akupunkturpunkter.

Den löser upp fysiska och känslomässiga spänningar, samtidigt som kroppen stimuleras till avslappning och vila.

Vad är lymfmassage?

En massage som hjälper kroppen att få fart på lymfsystemet.

Att lymfflödet i kroppen är bra har stor betydelse för vår hälsa. Påverkar bl.a immunförsvaret. Ser till att alla slaggprodukter försvinner ut kroppen.

Slaggprodukter som blir kvar i vår kropp kan göra oss sjuka.