Vad är Rosenmetoden?

Rosenmetoden är utvecklad ifrån sjukgymnastik av sjukgymnasten Marion Rosen, född 1914. Hon bodde och var verksam i Berkley, Kalifornien. Den 18 januari 2012 lämnade hon den här världen.

Rosenmetoden är en behandlingsform som syftar till att lösa upp spänningar i kroppen. Genom mjuk, lätt beröring som gör kroppen medveten om spänningar, blir det möjligt att hitta den rätta människan som döljer sig bakom muskelspänningar, smärtor och andra obehag. Vi får då tillgång till den potential som legat bunden i spända muskler.

Spända muskler hämmar rörelseförmågan och ger försämrad blodcirkulation vilket försvagar immunförsvaret.

Vad kan Rosenmetoden göra för dig?

 

Förändra kroppshållningen

Släppa rörelsebegräsningar

Öka kreativiteten, när rädsla och trötthet släpper

Smärtor orsakade av spänningar kan lindras eller försvinna

Öppna för ökad kontakt med dig själv och andra

 

Rosenmetoden kan passa dig, om du:

Är spänd i kroppen

Känner dig trött utan att förstå varför

Känner dig sliten och utarbetad

Känner dig stressad och har svårt att slappna av

Är deppig, ledsen och lättretlig

Har svårt att sova

Har ont i kroppen

Vill nå större kroppsmedvetenhet och självkännedom

 

Hur går behandlingen till?

 

Under behandlingen ligger du på en massagebänk. Jag behandlar och möter de spänningar jag finner med mina händer. Att iaktta andningen är en viktig del i arbetet. Reaktionen under behandlingarna är olika. Några tycker det är en avslappnande stund. Andra pratar, skrattar eller gråter. Jag har tystnadsplikt och är ansvarsförsäkrad. Jag arbetar efter etiska regler.

 

Rosenmetoden kan öppna det undermedvetna så därför behandlar vi inte personer med psykisk sjukdom, som äter psykofarmaka eller lider av tablett eller annat missbruk.

 

”Om du inte tillåter dig att vara som du är, kan din kropp inte fungera. Det samma gäller för känslor. Det enda sättet för dig att vara som du är, är att överlämna dig och att acceptera dig själv” –Marion Rosen

 

”Kroppen talar tydligast om det vi helst av allt vill dölja.” – Marion Rosen

En behandling i Rosenmetoden tar ca 55 min. och kostar 650 kronor.